BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

w Krakowie

 

 


ul. Centralna 53
31-586 Kraków
tel. (centrala): 12 616-7000
fax: 12 616-7417
email: sekretariat@zikit.krakow.pl

http://www.zikit.krakow.pl

 


Informacje publiczne nie publikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie jednostki. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 


 Uchwała nr XXI/341/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/594/08 Rady Miasta z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

Osoba odpowiedzialna:
ANDRZEJ MIKOŁAJEWSKI
Osoba publikująca:
MICHAŁ SŁABICKI
Data wytworzenia:
2008-10-01
Data publikacji:
2009-10-01
Data aktualizacji:
2018-01-30