BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Praca w jednostce

  

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych GMK oraz podmiotach realizujących BIP na wspólnej platformie BIP MK. Nabór ogłaszają i prowadzą kierujący daną jednostką/podmiotem. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.NABORY TRWAJĄCE

 1. Inspektor nadzoru w Dziale Utrzymania Dróg
  (nr ref. 53-19, składanie ofert do dnia 2019-07-01)
 2. Inspektor nadzoru w Jednostce Realizującej Projekt
  (nr ref. 54-19, składanie ofert do dnia 2019-07-01)
 3. Podinspektor w Dziale Zajęcia Pasa Drogowego
  (nr ref. 55-19, składanie ofert do dnia 2019-07-01)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

  NABORY ZAKOŃCZONE

    

   Dziennik zmian dokumentu:


   2019-06-13 10:34:15
   KINGA KASPRZYK-SIWEK
    Edycja
   2019-06-13 10:18:35
   KINGA KASPRZYK-SIWEK
    Edycja
   2019-06-13 09:43:53
   KINGA KASPRZYK-SIWEK
    Edycja
   2019-06-13 09:40:41
   KINGA KASPRZYK-SIWEK
    Edycja
   2019-06-13 09:34:22
   KINGA KASPRZYK-SIWEK
    Edycja
   2019-06-13 09:20:26
   KINGA KASPRZYK-SIWEK
    Publikacja