BIP MJO - Żłobek Samorządowy nr 33


Biuletyn Informacji Publicznej

Żłobka Samorządowego nr 33

ul. Hetmana Żółkiewskiego 15

31-539 Kraków

tel. 12 421 33 48

e-mail: zlobek33@o2.pl

 

 

 

 


 

 

 

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Żłobka.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.