BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. STEFANA ŻEROMSKIEGO

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

 

31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66

 


PN-EN ISO 9001:2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Kancelarii Szpitala.

Informacja zostanie udostępniona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-12-20 13:19:45
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-05-09 11:56:52
JAKUB MADEJ
 Edycja
2015-01-23 09:51:54
JAKUB MADEJ
 Edycja
2011-10-21 08:39:11
JAKUB MADEJ
 Edycja
2011-06-30 13:51:07
JAKUB MADEJ
 Edycja
2011-06-30 13:50:40
JAKUB MADEJ
 Edycja
2010-12-29 11:42:05
JAKUB MADEJ
 Edycja
2010-04-08 11:26:27
JAKUB MADEJ
 Edycja
2010-04-08 11:26:21
JAKUB MADEJ
 Edycja
2008-04-25 09:11:41
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.S.ŻEROMSKIEGO
 Edycja