BIP MJO - Przedszkole Nr 33

To jest strona główna BIP PRZEDSZKOLA NR 33


Zapraszamy do strony domowej www.przedszkole-33.blizej.info

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. Informacja publiczna może być udostępniona zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, a udostępnienie następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-05-16 09:28:40
ELŻBIETA SKALSKA
 Edycja
2018-05-16 09:27:59
ELŻBIETA SKALSKA
 Edycja
2017-11-02 10:43:51
ELŻBIETA SKALSKA
 Edycja
2013-05-15 13:22:10
ELŻBIETA SKALSKA
 Edycja
2013-05-15 13:21:52
ELŻBIETA SKALSKA
 Edycja
2013-05-15 13:03:57
ELŻBIETA SKALSKA
 Edycja
2009-09-15 08:42:14
SKALSKA ELŻBIETA
 Edycja
2009-09-14 11:19:02
SKALSKA ELŻBIETA
 Edycja
2008-08-27 12:44:27
PRZEDSZKOLE NR 33
 Edycja
2008-08-27 12:44:19
PRZEDSZKOLE NR 33
 Edycja