BIP MJO - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

 

 Szkoły funkcjonujące w ramach
Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji
 
Dane teleadresowe wspólne dla wszystkich wymienionych poniżej szkół1.  4-letnie Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 kształcące w zawodzie: technik inżynierii środowiska i melioracji
2.  4-letnie Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 kształcące w zawodzie: technik architektury krajobrazu
3.  4-letnie Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 kształcące w zawodzie: technik usług fryzjerskich
4.  4-letnie Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 kształcące w zawodzie: technik ogrodnik
5.  4-letnie Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 kształcące w zawodzie: technik organizacji reklamy
6.  4-letnie Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 kształcące w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
7.  3-letnie IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
8.  3-letnia Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9: fryzjer

9.  3-letnia Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9: ogrodnik

 

W strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji funkcjonuje Internat.