BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

 

Status prawny

Zarządu Budynków Komunalnych

w Krakowie

 

 

  1. UCHWAŁA NR VIII/72/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Wielopole 17a w jednostkę budżetową pod nazwą Zarząd Budynków Komunalnych
  2. UCHWAŁA NR XLI/392/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 1996 r. o zmianie uchwały Nr X/98/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zarząd Budynków Komunalnych” w Krakowie
  3. UCHWAŁA NR X/98/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zarząd Budynków Komunalnych” w Krakowie

 

 

Statut

Zarządu Budynków Komunalnych

w Krakowie

 

  1. UCHWAŁA NR XCI/1210/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie
  2. UCHWAŁA NR XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie

 

 

Regulamin organizacyjny

Zarządu Budynków Komunalnych

w Krakowie

 

  1. Zarządzenie Nr 725/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2545/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
  2. Zarządzenie Nr 2545/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
  3. Zarządzenie Nr 1621/2016 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie