BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Informacje o jednostce


Nazwa: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Symbol: ZBK
Adres: ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
Telefon: 12 616-61-27, 12 616-61-28
Faks: 12 616-61-29
Email: zbk@zbk.krakow.pl
WWW: http://www.zbk.krakow.pl
Zakres działania: zarządzanie lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi i budynkami wraz z terenem niezbędnym dla prawidłowego i racjonalnego korzystania z tych budynków i urządzeń, stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa, osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, dla których nie ustanowiono kuratora, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także innych podmiotów po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Krakowa

Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Uwagi: Godziny pracy ZBK: poniedziałek - piątek - 7.30-15.30.
Władze:
Dyrektor Katarzyna Zapał
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych Anita Wójcik
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych Halina Marcisz
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Robert Talarek

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki