BIP MJO - Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. St. Wiechowicza

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Muzycznej I stopnia Nr 1

im. Stanisława Wiechowicza

w Krakowie

Zapraszamy również do naszego serwisu domowego

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Iinformacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

 

 

 

Podmiot publikujący:
SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 IM. ST. WIECHOWICZA
Osoba odpowiedzialna:
MGR JANINA NOWICKA
Osoba publikująca:
MARCIN ZAWIŚLAK
Data wytworzenia:
2006-06-20
Data publikacji:
2006-06-20
Data aktualizacji:
2006-11-20