BIP MJO - Zespół Szkół Łączności
Logo ZSL

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespoł Szkół Łączności w Krakowie
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

 


 

Dokumenty dotyczące naszej jednostki

  1. Statut Zespołu Szkół Łączności.
  2. Regulamin internatu.
  3. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.
  4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  5. Regulamin Rady Pedagogicznej.
  6. Instrukcja dotycząca zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej i odzieżą roboczą.
  7. Regulamin organizowania i przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.
  8. Regulamin okresowej oceny pracowników samorządwoych w ZSŁ.

Uchwały RMK

  1. Uchwała Rady Miasta Krakowa nr 1678/17 z dnia 29 marca 2017 roku, dotycząca przekształcenia zespołu szkół w związku z reformą oświaty.
  2. Uchwała Rady Miasta Krakowa nr 2224/17 z dnia 22 listopada 2017 roku, w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Łączności w Krakowie.