BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej im. L i A Helclów


Zapraszamy również do naszej strony domowej

 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Domu. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR JÓZEFA GRODECKA
Osoba publikująca:
JANUSZ MAROSZ
Data wytworzenia:
2006-06-27
Data publikacji:
2006-06-27
Data aktualizacji:
2016-01-25