BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 95Informacje organizacyjneSzkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie

Jest szkołą publiczną i prowadzi oddziały klas I-VIII.


Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

Szkoła mieści się przy ulicy Wileńskiej 9B w Krakowie.

Szczegółowe informacje