BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 95

 

Zapraszamy do serwisu BIP

Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie

 

SZKOŁA UHONOROWANA CERTYFIKATAMI: 

S z k o ł a     P r o m u j ą c a     Z d r o w i e  

Z n a k     J a k o ś c i     I n t e r k l @ s a

S z k o ł a    P r o m u j ą c a     B e z p i e c z e ń s t w o  

 Wychowujemy człowieka poszukującego pozytywnych wartości,

rozszerzającego swoje zainteresowania,

posiadającego wiedzę na najwyższym poziomie,

przygotowanego do życia w społeczeństwie. 


  

Zapraszamy na naszą stronę internetowąInformacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. w tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.