BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 95

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 95
Symbol: SP95
Adres: ul. Wileńska 9B, 31-413 Kraków
Telefon: +48124114934
Faks: +48 12 411 49 34
Email: sp95.krakow@wp.pl
WWW: http://sp95.com.pl
NIP: 9451953758
REGON: 000707314
Zakres działania: Działalność edukacyjna
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek; adres e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor Szkoły mgr Elżbieta Poradowska
Wicedyrektor Szkoły mgr Anna Hanusiak
Wicedyrektor Szkoły mgr Danuta Maślak

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MGR ELŻBIETA PORADOWSKA
Osoba publikująca:
EWA KNAGA
Data wytworzenia:
2006-05-30
Data publikacji:
2006-05-30
Data aktualizacji:
2018-10-31