BIP Archiwalny - ZSOS1 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. )
Dokument archiwalny

Polityki, programy, raporty

  • Uczestniczymy w programie Bezpieczne Gimnazjum. 
     
  • Szkoła posiada certyfikat  "SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO" przyznany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na lata 2006-2008.