BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1

Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1

Szkoła Podstawowa nr 91 - sportowa

im. Janusza Kusocińskiego

oraz

Gimnazjum nr 47 - sportowe

im. Janusza Kusocińskiego

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostepniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.