BIP Archiwalny - ZSOS1 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. )
Dokument archiwalny

Prawo

  1. Statut Szkoły Podstawowej nr 91
  2. Statut Gimnazjum Sportowego nr 47
  3. Procedura realizacji projektu w Gimnazjum nr 47
  4. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1
  5. Regulamin pracy szkoły. 
  6. Regulamin Rady Pedagogicznej.  
  7. Regulamin klas sportowych ZSOS nr 1.
  8. Regulamin rekrutacji do klas I SP 
  9.  
    

 

Podstawa prawna działania jednostki:

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów w Krakowie

 

 

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-11-17 15:00:30
ANNA ŚWIERCZEK
 Przeniesiono do archiwum
2015-12-16 22:43:36
ANNA ŚWIERCZEK
 Edycja
2015-11-30 18:56:33
ANNA ŚWIERCZEK
 Edycja
2015-11-30 18:55:02
ANNA ŚWIERCZEK
 Edycja
2014-01-14 23:32:17
ANNA ŚWIERCZEK
 Edycja
2014-01-14 23:30:04
ANNA ŚWIERCZEK
 Edycja
2012-09-19 10:29:56
ANNA ŚWIERCZEK
 Edycja
2012-09-19 10:27:41
ANNA ŚWIERCZEK
 Edycja
2012-09-03 17:10:56
ANNA ŚWIERCZEK
 Edycja
2012-05-29 00:26:26
ANNA ŚWIERCZEK
 Edycja