BIP Archiwalny - ZSOS1 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. )
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1
Placówki/oddziały wchodzące w skład jednostki: Szkoła Podstawowa nr 91 - sportowa oraz Gimnazjum nr 47 - sportowe
Symbol: ZSOS1
Adres: os. Handlowe 4, 31-935 Kraków
Telefon: +48126442475
Faks: 12-643-62-37
Email: sekretariat@zsos1.pl
WWW: http://www.zsos1.pl
Zakres działania: Działalność edukacyjna na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.
Uwagi: Sekretariat szkoły czynny codziennie w godz. 7.30-15.00
Władze:
Dyrektor mgr Dorota Sowa-Kołodziej
Wicedyrektor mgr Grażyna Dałkowska
Wicedyrektor mgr Małgorzata Rybska
Koordynator ds. sportu mgr Grzegorz Zajączkowski

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki