Opłaty związane z działalnością gospodarczą

Wniosek o dokonanie wpisu do CEIDG, zmianę wpisu, wykreślenie wpisu, zawieszenie oraz wznowienie wpisu nie podlega opłacie!!!

 

Opłatę skarbową w wysokości 17 pln za pełnomocnictwo (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu oraz rodzeństwu) oraz za wydanie zaświadczenia przedsiębiorcy figurującego w Ewidencji Działalności ospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa przed przekazaniem do CEIDG, można wpłacać w kasach Urzędu Miasta Krakowa  lub dokonując przelewu na konto:

 
Urząd Miasta Krakowa
Wydział Podatków i Opłat
Al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków

Bank Pekao S.A. 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000


Opłatę skarbową z tytułu rejestracji VAT (VAT-R) w kwocie 170 pln można wpłacać w kasach Urzędu Miasta Krakowa lub dokonując przelewu na konto:

Urząd Miasta Krakowa
Wydział Podatków i Opłat
Al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków

Bank Pekao S.A. 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000