Laureaci Honorowego Tytułu Przyjaciela Sportu

 

I edycja konkursu


Po raz pierwszy honorowe tytuły Przyjaciela Sportu nadane zostały w uznaniu za całokształt działalności w 2000 r. na rzecz kultury fizycznej w dwóch kategoriach, tj.:

 • za najciekawszą formę i efektywność wspierania kultury fizycznej - według kryteriów określonych przez komisję - Kapitułę Honorowego Tytułu Przyjaciela Sportu.
 • za najwyższy wkład finansowy w rozwój kultury fizycznej poprzez pomoc udzieloną osobom lub organizacjom w zakresie przedsięwzięć i działalności kultury fizycznej.


Laureatami konkursu za 2000 rok są:

 • Pani Józefa Latos - Ślusarczyk była lekkoatletka AZS Kraków, obecnie poetka - m.in. autorka tomiku wierszy pt. "Przeskoczyć ziemię" - w całości poświęconemu polskiemu sportowi, a w szczególności lekkiej atletyce.
 • Pan Wiesław Skimina współanimator reaktywacji sekcji koszykówki w Klubie Sportowym "Cracovia".
 • Pan Wojciech Ogonowski wspierający sekcję brydża sportowego w Kolejowym Klubie Sportowym "Olsza".

 

II edycja konkursu


Laureatami konkursu za 2001 rok są:

 • Pani Halina Zdebska - czynnie działa na rzecz promocji idei olimpijskiej, propagując humanistyczne wartości sportu. Jest autorką publikacji książkowych o tematyce sportowej, w tym m.in. "Bohater Sportowy" (wyróżnioną nagrodą PKOL "Brązowym Wawrzynem Olimpijskim" i "Małysz - Bogu Dziękuję". Od 2001 roku jest aktywnie działającym członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej.
 • Pan Stanisław Hudy - od dziesięciu lat jest zaangażowany w organizację sportowego życia na terenie Dzielnicy IV Miasta Krakowa. Jest inicjatorem i organizatorem turniejów dla młodzieży szkolnej organizowanych cyklicznie każdego roku m.in. z okazji "Dnia Dziecka", "Dnia Niepodległości" oraz w czasie wakacji letnich i ferii zimowych. Bezinteresownym działaniem oraz społeczną działalnością zachęca młodych ludzi do uprawiania sportu.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Krakowie - od 1957 roku sprawuje opiekę na Dębnickim Klubem Sportowym PKS Kraków. Dzięki pomocy materialnej świadczonej w 2001 roku zostały w tym klubie stworzone warunki materialne umożliwiające rekreacyjne i wyczynowe uprawianie sportu.

 

III edycja konkursu


Laureatami konkursu za 2002 rok są:

 • Pan Prof.dr hab. Andrzej Gaberle - jest autorem felietonów o tematyce sportowej, ukazujących się na łamach prasy, w których zwraca uwagę opinii publicznej na istotne problemy ruchu sportowego. Podkreśla zachowanie właściwych postaw moralnych, walkę fair play. Piętnuje brak kultury podczas imprez sportowych. Wiele uwagi poświęca prawidłowemu szkoleniu młodzieży, apelując o stwarzanie jej możliwości sportowego awansu i godnej rywalizacji.
 • Ksiądz Prałat Jan Dziasek - jest proboszczem Parafii Świętej Jadwigi, a w czasie wolnym pasjonatem sportu bezgranicznie oddanym dzieciom i młodzieży. Uczy swoich podopiecznych jak postępować nie tylko "na boisku", ale i w życiu. Zachęca do czynnego uprawiania sportu oraz do pracy nad rozwojem zarówno intelektualnym, jak i fizycznym. Był jednym z pomysłodawców utworzenia Parafialnego Klubu Sportowego "Jadwiga". Od samego początku wspiera klub materialnie i duchowo. Dzięki jego otwartości i pomocy przy kościele powstał kompleks obiektów sportowych, m. in. dwie sale gimnastyczne, siłownia i gabinet rehabilitacyjny oraz trzy boiska sportowe. Jest inicjatorem wielu zawodów i turniejów sportowych, w tym organizowanych dla dzieci pozostających w mieście w okresie wakacji letnich i ferii zimowych. W 2002 roku ks. Proboszcz pokrył w całości koszty obchodów jubileuszu 10-lecia istnienia PKS "Jadwiga". Ufundował nagrody dla trenerów, stroje dla gimnastyczek i wydanie książki na temat dotychczasowej działalności klubu. Dodatkowo dofinansował organizację turniejów sportowych w piłce nożnej, siatkówce i lekkiej atletyce.
 • Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Wawel" S.A. w Krakowie od wielu lat wspierają finansowo działalność organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zakupu sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży. W roku 2002 w znaczący sposób finansowy wspomagały działalność Stowarzyszenia Pomocy Młodym Talentom Sportowym "Hutnik" Kraków.

 

IV edycja konkursu


Laureatami konkursu za 2003 rok są:

 • Pan Prof.dr hab. Janusz Filipiak - zaangażowany w kwestie związane z Miejskim Klubem Sportowym "Cracovia" SSA. To za jego sprawą spółka ComArch stała się głównym sponsorem MKS "Cracovia" SSA, a w dalszej kolejności współwłaścicielem klubu, co zaprocentowało poprawieniem jego kondycji finansowej i organizacyjnej. Zespół piłkarski uzyskał awans do I ligi, natomiast hokeiści MKS Cracovia SSA awansowali do ekstraligi.
 • Pani Barbara Habura - jest nauczycielem od 1981 roku w Gimnazjum nr 48 w Krakowie. Jest współzałożycielem Uczniowskiego Klubu Sportowego "Tęcza", w którym społecznie pełni funkcje sekretarza i instruktora piłki siatkowej. Organizuje cykliczne lokalne oraz szkolne turnieje i zawody sportowe. Współpracuje z Radą Dzielnicy XVII oraz spółdzielniami mieszkaniowymi - rezultatem czego było uzyskanie kwoty 10 000 zł na remont boiska sportowego w szkole. Publikuje artykuły promujące zdrowy tryb życia. Zajmuje się profilaktyką problemu otyłości wśród dzieci oraz gimnastyką korekcyjną.
 • Effector Spółka Akcyjna - od wielu lat wspiera finansowo działalność organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Od 2002 roku wspomaga finansowo sekcję lekkiej atletyki KS AZS-AWF Kraków. W 2003 roku Firma Effector S.A. stała się sponsorem strategicznym sekcji, przekazując na rzecz KS AZS-AWF Kraków środki w wysokości 50 000 zł. (środki przeznaczono na stypendia sportowe, organizacje imprez sportowo-rekreacyjnych oraz bieżące potrzeby sekcji w zakresie organizacji szkolenia).

 

 

V edycja konkursu


Laureatami konkursu za 2004 rok są:

 • Pan Jacek Kazimierski - jest prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Firmy Elite Cafe Sp. z o.o. Od 2002 roku jest sponsorem strategicznym sekcji lekkoatletycznej WKS Wawel w sumie przeznaczając środki w wysokości 350 tys. zł. Ponadto kandydat był fundatorem kilkudziesięciu kompletów strojów sportowych, a najlepsi zawodnicy, w tym Robert Korzeniowski i Aleksander Waleriańczyk, otrzymali wsparcie finansowe na zakup odżywek, specjalistycznego sprzętu i obozów sportowych. Tylko w 2004 roku sekcja lekkoatletyczna klubu otrzymała 150 tys. zł na działalność, w tym na stypendia, wyjazdy na zawody, obozy sportowe, zakup sprzętu sportowego. Wspomagał również finansowo organizację imprez sportowych organizowanych przez klub oraz innych międzynarodowych zawodów, w tym prestiżowego przedsięwzięcia w chodzie sportowym pn.: „Na Rynek Marsz”. Kandydat znany jest również z finansowego wspierania imprez i dyscyplin sportowych na terenie całego kraju.
 • Pan Stanisław Bisztyga - jest dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa „Chemobudowa” Kraków S.A. W latach 1979-82 pełnił funkcję Z-cy Naczelnika Dzielnicy Kraków – Krowodrza, jako odpowiedzialny za współpracę z klubami sportowymi. W latach 1986-89 był Z-cą Dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. W latach 1992-2002 Radny Miasta Krakowa, członek Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. Członek komitetu organizacyjnego jubileuszy 80, 90 i 95 - lecia TS Wisła Kraków. Pomysłodawca nagrody im. Prof. Jana Janowskiego, której jest dorocznym fundatorem od 1998 roku. Nagroda ta w wysokości 1 000 USD jest przyznawana dla najlepszego juniora bądź juniorki TS Wisła. Od wielu lat pełni aktywnie funkcję Członka Rady Towarzystwa, wspierając finansowo i materialnie szkolenie młodzieży.
 • Firma Handlowa SEKTOR - to firma z branży okuć do stolarki drewnianej. Od 2001 roku wspiera finansowo i organizacyjnie sekcję lekkiej atletyki Klubu Sportowego AZS-AWF Kraków w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz sportu wyczynowego. W roku 2004 firma przeznaczyła na finansowe wsparcie sekcji lekkoatletycznej środki w wysokości łącznej 30 tys. złotych. Jest fundatorem sprzętu sportowego, środków na szkolenie, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz nagród finansowych dla najlepszych zawodników. FH Sektor współpracuje z klubem w zakresie popularyzacji zdrowych stylów życia poprzez organizację imprez sportowych oraz prowadzi szeroki lobbing w środowisku biznesowym na rzecz akademickiego sportu. Sponsoruje imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym m.in.: „Nadwiślański Bieg Na Przełaj”, „Festyn Sportowy – Teraz 2”, Finał Drużynowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce, „Dzień Dziecka dla Domów Dziecka”.


VI edycja konkursu

- za rok 2005 rok tytułów nie przyznawano

 

 

VII edycja konkursu


Laureatami konkursu za 2006 rok są:

  • ENION Spółka Akcyjna
   Firma świadczy usługi energetyczne na obszarze 7,2 % Polski. Podstawowa działalność to sprzedaż i dystrybucja oraz obrót energią elektryczną. Obsługuje ponad 2 mln klientów indywidualnych, posiada własne elektrownie wodne. Od 7 czerwca 2006 roku firma jest sponsorem głównym I zespołu siatkówki TS Wisła Kraków. Na mocy umowy firma przekazała 300 000 zł na działalność sekcji. Dzięki sponsoringowi drużyna mogła wystartować w rozgrywkach I ligi siatkówki kobiet. Stabilna sytuacja finansowa pozwoliła drużynie na wzmocnienie składu, a w efekcie zwycięstwo w fazie zasadniczej Ligi Siatkówki Kobiet. Zespół walczy o awans do ekstraklasy. Ponadto firma sponsoruje działalność klubów sportowych oraz imprez sportowych o charakterze masowo-rekreacyjnym w tym m.in.: KS AZS-AWF, KS Wanda Kraków, AZS-AGH, AZS-AE oraz Drużynowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce, Regat Wioślarskich „8” na Wiśle, Małopolskiego Wyścigu Górskiego, Krakowskiego Maratonu Rowerowego MTB, Ogólnopolskiego Turnieju Mikołajkowego Energetyków. Firma mocno wspiera także rozwój sportu amatorskiego wśród liczącej 8000 osób załogi. Przy oddziałach spółki funkcjonują ogniska TKKF, organizując imprezy dla pracowników energetyków ich rodzin oraz zawody sportowe dla energetyków.

   McDonalds Polska Sp. z o.o.
   Uzasadnienie: MC Donalds to sieć barów szybkiej obsługi. W Polsce działa 209 restauracji McDonald's. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju, polski McDonald's należy do rekordzistów z ponad 100 krajów, w których jest obecna firma. Firma wspiera przedsięwzięcia o charakterze sportowym i charytatywnym, w ten sposób pragnie się przyczyniać także do propagowania ruchu i kreowania sportowego trybu życia. Firma wspomaga m.in. program "Czwartków Lekkoatletycznych" dla dzieci i młodzieży w wielu miastach Polski.
   W 2006 r. firma była sponsorem strategicznym V edycji biegu maratońskiego „Cracovia Maraton”, przekazując kwotę 250 000 zł na organizację biegu.

   Pan Piotr Skalski
   Uzasadnienie: Pan Piotr Skalski jest przedsiębiorcą budowlanym, członkiem Bractwa Kurkowego. Od 15 lat wspiera zajęcia sportowe młodzieży związanej z Klubem Sportowym Cracovia. W 2006 roku finansował drugoligową sekcję koszykówki mężczyzn przekazując kwotę 160 000, a także sponsorował galę jubileuszową Klubu w wysokości 10 tys. zł. Dzięki wsparciu finansowemu firmy „Skalski” Sp. z o.o. uratowana została działalność sekcji koszykówki, w zajęciach, której uczestniczy 180 dzieci i młodzieży. Ponadto Pan Piotr Skalski aktywnie uczestniczył w działalności Fundacji „100 lat KS Cracovia”

 

VIII edycja konkursu


Laureatami konkursu za 2007 rok są:

 • Genowefa Stawarz-Rydz i Wojciech Rydz

Uzasadnienie:
• Byli znakomici zawodnicy w szermierce oraz reprezentanci Polski. Obecnie trenerzy szkolący od 2002 roku młodzież w Szkolnym Uczniowskim Klubie Sportowym „Zerwikaptur”.
• Założyciele ww. klubu, który z roku na rok osiąga coraz lepsze wyniki sportowe. m.in. drużynowy tytuł Mistrza Polski juniorów młodszych, zdobyty w 2006 r. na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży w Olsztynie.
• Państwo Rydzowie są inicjatorami dwóch turniejów szermierczych, rozgrywanych obecnie w randze międzynarodowej pn. „Szermierczy Skok w Nowy Rok” oraz „Turniej o Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty”.

 • Spółka Mieszkaniowa „SALWATOR” Sp. z o.o.

Uzasadnienie:
• Jest jedną z największych firm deweloperskich działających na rynku Małopolski.
• Od 2006 roku kompleksowo finansuje działalność sekcji rugby w RKS Juvenia Kraków.
• Kwota przeznaczona na działalność klubu w 2007 roku to 133 092,14 zł.
• Firma dofinansowała budowę oświetlenia boiska oraz zakupu sprzętu sportowego i urządzeń polepszających jakość prowadzonych zajęć treningowych.
• Od 2006 r. wspiera finansowo zawodnika Krzysztofa Węglarza – uprawiającego judo w TS Wisła Kraków.
• Kwota przeznaczona na wsparcie K. Węglarza w 2007 roku to 12 000,00 zł.
• Spółka wspiera także sportową rekreacje swoich pracowników.

 • Przedsiębiorstwo Budownictwa i Obrotu Towarowego „FRONTON” Sp. zo.o.

Uzasadnienie:
• Prowadzi działalność w zakresie budowy i sprzedaży mieszkań, robót modernizacyjno-remontowych, renowacji zabytków i robót drogowych.
• Firma współpracuje z TS Wisła od 10 lat udzielając pomocy materialnej i niematerialnej w zakresie prac z zakresu branży budowlanej, m.in. na basenie, w pomieszczeniach biurowych i szatniach.
• Usługi świadczone na rzecz TS Wisła w 2007 roku szacowane są na kwotę 50 000,00 złotych.

 

IX edycja konkursu


Laureatami konkursu za 2008 rok są:

 

• Ksiądz Infułat Bronisław Fidelus

 

* Czynnie uprawiał lekkoatletykę - był w kadrze Polski
* Obecnie angażuje się w wiele inicjatyw związanych ze sportem np. spotkania ze sportowcami, msze święte dla środowiska sportowego
* Od wielu lat jest kapelanem Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków
* Wsparł finansowo budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią dla Parafialnego Klubu Sportowego „Jadwiga"
* Jego maksyma: „Staraj się być życzliwym dla wszystkich, nie odpłacaj złem za zło"

 

• Marcin Daniec

 

* Jest sympatykiem klubu „Wisła Kraków" na dobre i na złe, jeden z najbardziej rozpoznawalnych kibiców Białej Gwiazdy
* Po ukończeniu studiów AWF w Krakowie, na wniosek rektora pełnił funkcje pełnomocnika Jego Magnificencji ds. kulturalnych uczelni
* Jest jednym z najlepszych polskich satyryków
* Obecnie odnosi sukcesy w tenisie ziemnym, zdobył tytuł mistrza Polski Artystów
* Rekreacyjnie gra w ping-ponga

 

• Grupa CAN-PACK S.A

 

* Od 13 czerwca 2003 roku jest sponsorem drużyny koszykarek Wisły Can-Pack Kraków
* Kwota przeznaczona na działalność klubu od 2008 roku to 2 000 000,00zł
* Dzięki wsparciu finansowemu, barw zespołu Wisły broniły gwiazdy światowej koszykówki, dzięki temu drużyna osiągała wysokie wyniki sportowe na arenie międzynarodowej
* Współpracuje z uczniowskimi klubami sportowymi oraz z „Korzeniowski i Sport Promocja" w zakresie rozwijania wrażliwości ekologicznej
* Propagowanie wśród pracowników aktywności fizycznej
* Jest organizatorem rozgrywek sportowych (Puchar Can-Pack S.A w piłce nożnej i turniejach bowlingowych) oraz imprez integracyjno-sportowych


X edycja konkursu


Laureatami konkursu za 2009 rok są:


• Piotr Juszczyk


* jako kibic sportowy i prezes zarządu firmy INSTAL KRAKÓW S.A. od wielu lat wspiera rozwój kultury fizycznej
* przyczynił się do odbudowa siatkówki męskiej w Nowej Hucie oraz reaktywowania sekcji żużlowej KS „Wanda"- jedynej w Krakowie
* aktywnie wspierał wiele imprez organizowanych w Nowej Hucie z okazji jej 60-lecia
* dzięki otwartej i życzliwej postawie oraz osobistemu zaangażowaniu wspiera krakowskie środowisko sportowe


• Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Rembud"


* przedsiębiorstwo, którego właścicielem jest Stanisław Michalik, jest mocno zaangażowane we wspieranie działalności Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków
* dzięki przekazanym w 2009 r. środkom finansowym - ok. 150 tys. zł udało się uchronić przed rozwiązaniem i utrzymać w drugiej lidze drużynę koszykarzy
* ponadto firma przeprowadziła remont szatni zespołu koszykarzy, brała udział w pracach remontowych basenu letniego i strzelnicy pneumatycznej, wymieniła część szyb w budynku głównym.

 

 XI edycja konkursu

Laureatami konkursu za 2010 rok są:

 

• Zofia Czupryna

 

 * wybitna i zasłużona działaczka Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, działająca w nim społecznie od 41 lat,
 * twórczyni i realizatorka wielu wartościowych programów promujących wśród krakowian zdrowy i aktywny styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, rodzin i seniorów - zwłaszcza ze schorzeniami cywilizacyjnymi oraz najsłabszych ekonomicznie i społecznie,
 * pod jej kierownictwem Małopolskie TKKF aktywnie uczestniczy w realizacji państwowych i samorządowych programów służących upowszechnianiu kultury fizycznej organizując wiele imprez, w których uczestniczy średnio 600 tysięcy osób rocznie.

 

• Elektromontaż Kraków S.A.

 

 * od przeszło 20 lat firma związana jest z Towarzystwem Sportowym „Wisła", poprzez systematyczne wsparcie w zakresie prac remontowo-budowlanych,
 * remonty znacząco wpłynęły na jakość usług oferowanych przez TS Wisła i jednocześnie pozwoliły obniżyć koszty eksploatacji obiektów,
 * oprócz TS „Wisła" firma w sposób ciągły wspiera inne stowarzyszenia kultury fizycznej w podobny sposób poprzez nieodpłatne świadczenie usług remontowych oraz pomoc finansową.

 

XII edycja konkursu

 Laureatami konkursu za 2011 rok są:

 

• Mariusz Graniczka

* aktywnie propaguje sport i wychowanie przez sport zarówno wśród uczniów Gimnazjum Nr 1, jak i w środowisku lokalnym,
* promuje wszelkie inicjatywy służące utrwalaniu aktywnego i zdrowego trybu życia wśród młodzieży i rodziców, także we współpracy z zewnętrznymi partnerami, jak np. KS Nadwiślan czy MOS Kraków-Śródmieście,
* wspiera uczniów trenujących w ramach indywidualnych cykli szkoleniowych,
* otwartą postawą i osobistym zaangażowaniem pomaga integrować i rozwijać działania szkoły, rodziców i lokalnych środowisk na rzecz upowszechniania sportu.

 

• P.P.H.U Krakbet s.j.

* stale partycypuje w kosztach utrzymania krakowskiej infrastruktury sportowej,
* uczestniczy w organizacji życia sportowego w Krakowie, nieprzerwanie od 2005 roku,
* sponsoruje drużynę futsalowej Wisła Krakbet Kraków – obecnie najlepszej w Polsce,
* przedstawiciele przedsiębiorstwa angażują się w realizację wielu inicjatyw na rzecz rozwoju sportu w Krakowie.

 

XIII edycja konkursu

Laureatami konkursu za 2012 rok są:

 

• Leszek Tytko

* od 45 lat wybitny, społeczny działacz Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,

* aktywnie wspiera rozwój wszelkich form kultury fizycznej na krakowskich osiedlach i w dzielnicach, a także w skali całego Miasta,

* jako radny Dzielnicy Mistrzejowice wspierał inicjatywę budowy dwóch boisk wielofunkcyjnych, trialparku i skateparku w tej Dzielnicy,

* stały współpracownik Urzędu Miasta Krakowa w realizacji miejskich programów sportowych,

* ostatnio powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa w skład Rady ds. Sportu

 

• Przedsiębiorstwo Inwestycyjne PROXIMA-SEVICE Spółka z o.o.

* jest współorganizatorem wielu przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych,

* wspiera tworzenie optymalnych warunków do uprawiania sportu w Centrum Com-Com Zone,

* skuteczny popularyzator uprawiania sportu jako metody kształtowania osobowości i propagowania wśród dzieci i młodzieży wartości takich jak: wytrwałość, uczciwość i   solidarność,

* działania Spółki umożliwiły realizację nowej inicjatywy sportowej pn. Akademia Sportu PROGRES,

 

XIV edycja konkursu

Laureatami konkursu za 2013 rok są:

 

• Mieczysław Bieniek

* generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku, związany z Wojskowym Klubem Sportowym "WAWEL" od 1989 r., obecnie jego członek honorowy,

* od początku istnienia sekcji spadochronowej w Krakowie wspierał jej rozwój,

* jest pomysłodawcą i przewodniczącym komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Spadochronowego Pucharu Swiata,

* nadal czynnie angażuje sie w działalność społeczną na rzecz wspierania rozwoju kultury fizycznej w Krakowie

 

• Przedsiębiorstwo "KCI Development" Spółka z o.o.

* wielokrotnie wspiera krakowski sport finansowo oraz pozafinansowo, dzięki osobistemu zaangażowaniu jej władz,

* ważnym dokonaniem firmy jest udzielenie finansowego wsparcia sekcji strzeleckiej Wojskowego Klubu Sportowego "WAWEL", w tym uzupełnienie środków niezbędnych na działalność sportową  siedmiokrotnego mistrza świata Łukasza Czapli,

*finansowe wsparcie firmy pozwoliło także wyposażyć biura klubu i przeprowadzić remont strzelnicy,

 

 

XV edycja konkursu

Laureatami konkursu za 2014 rok są:

 

• Lidia Walczyk

* związana z piłką ręczną od 55 lat,

* wieloletni trener klasy mistrzowskiej w tej dyscyplinie,

* pracownik naukowy AWF w Krakowie,

* od 2014 r. koordynator programu "Szczypiornista Szkoła"- wspólnej inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki, Związku Piłki Ręcznej, Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej i Urzędu Miasta Krakowa. Adresatami programu w Krakowie są dzieci i młodzież

 

• TAURON Energia Polska

* firma od wielu lat angażuje się w działalność społeczną i sportową,

* na początku 2014 r. dołączyła do grona partnerów Stowarzyszenia SIEMACHA, otrzymując tytuł Sportowy Partner Siemachy,

*wspiera działalność Akademii Sportu Prores oraz projekty społeczne realizowane w Centrach Rozwoju Com-Com Zone: Piłkarski Dzień Dziecka z TAURONEM, Jerzy Dudek TAURON CUP, pływam z TAURONEM oraz Juliada

 

 

XVI edycja konkursu

Laureatami konkursu za 2015 rok są:

 

• Andrzej Wiśniewski

* związany z piłką ręczną od wielu lat,

* wieloletni trener klasy mistrzowskiej w tej dyscyplinie,

* w 1999 roku założył Uczniowski Klub Sportowy Krakowiak ’85

* trener klubowy m.in Hutnika Kraków.

 

• COMARCH SA

* firma od wielu lat konsekwentnie wpływa na rozwój Miejskiego Klubu Sportowego Cracovia,

* angażuje się mocno w szkolenie młodzieży w Cracovii co przynosi stosowny efekt (przykład Bartosza Kapustki czy Mateusza Wdowiaka),

* inwestuje nie tylko w kapitał ludzki, ale również w infrastrukturę, tak bardzo potrzebną do wychowania i rozwoju najbardziej utalentowanych zawodników. Centrum treningowe przy ul. Wielickiej 101 w Krakowie należy do najlepszych w województwie.

 

XVII edycja konkursu

Laureatami konkursu za 2016 rok są:

 

 • Paweł Derlatka (za najciekawszą formę i efektywność wspierania kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków) - jest aktywistą, sportowcem amatorem, ultramaratończykiem, alpinistą, inicjatorem powstania ścianki wspinaczkowej w Nowej Hucie, członkiem Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Sportu w Nowej Hucie Suche Stawy w latach 2005-2010, współzałożycielem i prezesem Zarządu Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010 – kontynuatora tradycji sportowych KS Hutnik Kraków – w latach 2010-2014, założycielem nieformalnej grupy biegowej Nowa Huta Team, współzałożycielem i wiceprezesem Zarządu Fundacji 4 Alternatywy, pomysłodawcą i kierownikiem festiwalu biegowego Ultra-Trail Małopolska, cyklu biegów „Nowa Huta w czterech smakach” i cyklu biegów „Szczebel w czterech smakach”, pomysłodawcą zwiedzania przez bieganie „Rozbiegane zajrzyj do Huty”, corocznych biegów charytatywnych „Moje pierwsze kółko wokół Zalewu Nowohuckiego”. Paweł Derlatka prowadzi także treningi biegowe z pacjentami Ośrodka Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Dom Monaru w Nowej Hucie. Jest ultramaratończykiem reprezentującym Polskę na zawodach międzynarodowych, jak Lavaredo Ultra Trail czy Ultra-Trail du Mont Blanck.

 • Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego SA (za najwyższy wkład finansowy w rozwijanie kultury fizycznej poprzez pomoc udzielaną sportowcom lub organizacjom sportowym działającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków), czyli firma, która od 2009 roku wspiera finansowo organizację szkolenia sekcji lekkiej atletyki i działalność organizacyjną KS AZS AWF Kraków. W roku 2016 Firma PTS SA kontynuowała swą działalność na rzecz KS AZS AWF Kraków i jako sponsor strategiczny dla sekcji lekkiej atletyki. Jej wsparcie finansowe przeznaczono na bieżące potrzeby sekcji w zakresie organizacji szkolenia i polityki startowej oraz zabezpieczenia specjalistycznego sprzętu sportowego, nagrody za wyniki sportowe dla najwybitniejszych zawodników, a także organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.

 

  XVIII edycja konkursu

 

Laureatami konkursu za 2017 rok są:

 

 

 • Andrzej Batko (za najciekawszą formę i efektywność wspierania kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków) - emerytowany pracownik Wydziału Ruchu Drogowego Policji, wykorzystujący bogate doświadczenie zawodowe z zakresu logistyki i bezpieczeństwa do współorganizowania licznych projektów sportowych realizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Sumienny, zdyscyplinowany i punktualny. W ramach wolontariatu od 35 lat w sposób profesjonalny opracowuje, wytycza, zabezpiecza i realizuje najważniejsze krakowskie imprezy sportowe oraz sportowo-rekreacyjnych takie jak: Bieg Trzech Kopców, Bieg Śladami Jana Pawła II, Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Szosowym Juniorów, Bieg Kościuszkowski, Bieg Uliczny dla dzieci i młodzieży, Swoszowicki Bieg Uliczny, Nowohucki Biathlon Rowerowy a także Cracovia Maraton.  

 

 • Firma Cognor Holding (za najwyższy wkład finansowy w rozwijanie kultury fizycznej poprzez pomoc udzielaną sportowcom lub organizacjom sportowym działającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków), zajmująca się produkcją wyrobów hutniczych i obrotem złomami metali. Prezees Zarządu firmy jest fanem sportu w wielu odsłonach od żużlu po futsal, koszykówkę i piłkę nożną.  Firma włączyła się w proces odbudowy Klubu Hutnik Kraków, dzięki przekazanym środkom finansowym klub mógł ustabilizować swoją  sytuację i skoncentrować się na rozgrywkach ligowych. 

 

  XIX edycja konkursu

 

Laureatami konkursu za 2018 rok są:

 

 

 • Grzegorz Kmita (za najciekawszą formę i efektywność wspierania kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków) - od lat wspiera wszelką działalność w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Jest trenerem piłkarskich drużyn na różnych poziomach rozgrywek, m.in. Cracovii, Hutnika Kraków, Clepardii czy Kolejarza Prokocim. Jest on również pomysłodawcą i współtwórcą Innowacji Pedagogicznej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej ukierunkowanej na piłkę nożną, a także licznych imprez sportowych takich jak: Dni Prokocimia, Prokocim Cup, Halowych Mistrzostw Krakowa Juniorów w piłce nożnej, Olimpiady Przedszkolaków Dzielnicy XII. 
   
 • Stanisław Czaja (za najwyższy wkład finansowy w rozwijanie kultury fizycznej poprzez pomoc udzielaną sportowcom lub organizacjom sportowym działającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków), były czołowy zawodnik reprezentacji Polski w kolarstwie szosowym. Od 15 lat wspiera finansowo działalność sekcji kolarskiej Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Krakus Swoszowice, przyczyniając się do wybitnych osiągnięć sportowych wychowanków klubu, takich jak Rafał Majka czy Katarzyna Niewiadoma. Dzięki jego zaangażowaniu możliwy był udział w mistrzowskich zawodach sportowych grup młodzieżowych sekcji kolarskiej WLKS Krakus Swoszowice,  zakup wysokiej klasy sprzętu do szkolenia podstawowego i wyczynowego a także samochodu na potrzeby sekcji kolarskiej.