Z wykształcenia urzędnik administracji publicznej oraz specjalista w zakresie współczesnej dyplomacji w stosunkach międzynarodowych. Stypendysta Programu International Visitor Leadership organizowanego przez U.S. Department of State dot. zasad funkcjonowania i finansowania organizacji pozarządowych oraz zagadnień dot. praw osób niepełnosprawnych, praw obywatelskich, ochrony i równego traktowania.

Trzy kadencje samorządu na stanowisku Asystenta Zastępcy Prezydenta zajmował się zagadnieniami z zakresu szeroko pojętej polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z III sektorem.

Certyfikowany Animator samorządowy ds. współpracy z III sektorem. W Urzędzie Miasta Krakowa zatrudniony od 2002 r. oraz audytor wewnętrzny w zakresie Polityki Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Krakowa.

Praktyk partycypacji, działa na rzecz wzmacniania dialogu międzysektorowego. Odpowiedzialny za wdrożenie procesu budżetu partycypacyjnego oraz inicjatywy lokalnej w Krakowie.

Obecnie Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK.