Dokument archiwalny

Andrzej MAZUR

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 

Andrzej MAZUR
Mandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego Nr 6 (sześciomandatowego obejmującego Dzielnice XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVII Wzgórza Krzesławickie). Otrzymał 1106 głosów.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego

 

Pracuje w Komisjach RMK:

- Sportu i Kultury Fizycznej - Wiceprzewodniczący

- Infrastruktury

- Ekologii i Ochrony Powietrza

- Innowacji i Wykorzystania Funduszy Europejskich - Wiceprzewodniczący

 

 

- Członek Komisji ds. Stypendiów Sportowych Miasta Krakowa, w tym stypendiów olimpijskich, dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

- Członek Kapituły honorowego tytułu „Przyjaciel Sportu A.D. 2015”

- Członek Kapituły honorowego tytułu „Przyjaciel Sportu A.D. 2016”

- Członek Kapituły honorowego tytułu „Przyjaciel Sportu A.D. 2017”

 

NSZZ „S” 1996 mąż zaufania - szczebel organizacji podstawowy,

NSZZ „S” 1998-2002 vice-przewodniczący komisji zakładowej,

NSZZ „S” 2002-2006 Delegat na Walny Zjazd Delegatów KRH Mittal Steel Poland,

NSZZ „S” 2002-2006 Delegat na Walny Zjazd Delegatów Regionu Małopolska,

NSZZ „S” 2002-2006 Delegat na Walny Zjazd Krajowy Solidarności,

 

NSZZ „S” 2006-2010 vice-przewodniczący komisji zakładowej,

NSZZ „S” 2006-2010 Delegat na Walny Zjazd Delegatów KRH Mittal Steel Poland,

NSZZ „S” 2006-2010 Delegat na WZD ZOK Mittal Steel Poland,

NSZZ „S” 2006-2010 Delegat na WZD Sekcji Krajowej Hutnictwa,

 

PEŁNIONE FUNKCJE PUBLICZNE:


Wybory samorządowe 1998-2002

 • Wybrany na Radnego dzielnicy XV
 • Wybrany przez Radnych Przewodniczącym Komisji Zdrowia Dz. XV

 

Wybory samorządowe 2002-2006

 • Wybrany przez mieszkańców ponownie na Radnego Dzielnicy XV Mistrzejowice
 • Pełnienie funkcji Członka Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice odpowiedzialnego za pomoc społeczną i zdrowie w Dzielnicy oraz organizowanie okolicznościowych uroczystości i imprez plenerowych

 

Wybory samorządowe 2014-2018

 • Wybrany przez mieszkańców na radnego Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice
 • Uchwałą Rady Dzielnicy wybrany na Przewodniczącego Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego „Bezpieczny Kraków” działającego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa
 • 9 maja 2007 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1030/2007 powołany zostałem do składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie
 • Odznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką Honoris Gratia

 

 • W 2005-2008 wybrany przez mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej do Rady Nadzorczej. Udział w pracach Komisji Rewizyjnej
 • W 2008-2011 wybrany przez mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej do Rady Nadzorczej. Udział w pracach Komisji Rewizyjnej
 •  W 2014-2017 wybrany przez mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej do Rady Nadzorczej. Udział w pracach Komisji Rewizyjnej

 

 • Ponadto posiadam Patent Żeglarza Jachtowego. W latach 1985-1995 należałem do Krakowiskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego (WOPR). Pracowałem jako Ratownik Wodny.
 • Posiadam uprawnienia instruktora strzelectwa sportowego
 • Trenowałem Karate Kiokushin
 • Sporty zimowe - narciarstwo

 

 

 

 

 

 

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych