Andrzej MAZUR

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 

Andrzej MAZUR
Mandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego Nr 6 (sześciomandatowego obejmującego Dzielnice XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVII Wzgórza Krzesławickie). Otrzymał 1106 głosów.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego

 

Pracuje w Komisjach RMK:

- Sportu i Kultury Fizycznej - Wiceprzewodniczący

- Infrastruktury

- Ekologii i Ochrony Powietrza

- Innowacji i Wykorzystania Funduszy Europejskich

- Członek Komisji ds. Stypendiów Sportowych Miasta Krakowa, w tym stypendiów olimpijskich, dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

 

- Członek Kapituły honorowego tytułu „Przyjaciel Sportu A.D. 2015”

- Członek Kapituły honorowego tytułu „Przyjaciel Sportu A.D. 2016”

 

 

 

 

 

 

andrzej.mazur@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego - zasady odmienne