Komisja Bezpieczeństwa i PorządkuNa podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 3509/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.  powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. Komisja została powołana w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Do zadań Komisji należą:
1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3. przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
5. opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
7. opiniowanie, zleconych przez starostę, innych zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 


Dokumenty do pobrania:

1. Harmonogramy posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:

 

w roku 2005

w roku 2006

w roku 2007

w roku 2008

w roku 2009

w roku 2010

w roku 2011

w roku 2012

w roku 2013

w roku 2014

w roku 2015

w roku 2016

w roku 2017

w roku 2018
2. Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:

 

za rok 2002

za rok 2003

za rok 2004

za rok 2005

za rok 2006

za rok 2007

za rok 2008

za rok 2009

za rok 2010

za rok 2011

za rok 2012

za rok 2013

za rok 2014
za rok 2015

za rok 2016

za rok 2017

 

 

3. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Krakowa.

 

za rok 2018

 

 

 

Informacje z zakresu współpracy Straży Miejskiej Miasta Krakowa i Policji:

 

4. Porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Komendą Miejską Policji w Krakowie, w sprawie szczegółowych form i sposobów współpracy Policji i Straży Miejskiej na terenie Miasta Krakowa

5. Porozumienie o współpracy przy realizacji programu ,,Otwarty Kraków" w zakresie ścigania sprawców aktów wandalizmu, w szczególności znaczących budynki bazgrołami.