Zadania realizowane z Budżetu Obywatelskiego

 

Realizacja zadania wynikającego z budżetu obywatelskiego pn.: „Pogromcy Bazgrołów"

 

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w 2015 r. realizował zadanie pn.: „Pogromcy Bazgrołów”. Przedmiotowe zadanie obejmowało działania polegające na zapobieganiu skutkom nielegalnego graffiti poprzez usuwanie „bazgrołów” z obiektów należących do Gminy Miejskiej Kraków – przede wszystkim obiektów oświatowych. W ramach zadania stworzona została aplikacja komputerowa, zatrudniono na czas wykonania zadania dodatkowe osoby (koordynatora ds. oszacowania graffiti i odbioru prac, koordynatora ds. obsługi aplikacji, koordynatora ds. kampanii społecznej), wyłoniono w drodze postępowania przetargowego firmę, która usuwała nielegalne graffiti, oraz zorganizowano kampanię społeczną przeciwdziałającą bazgrołom. Budżet zadania wyniósł 392 167,00 zł. Zadanie realizowane było przez Wydział Gospodarki Komunalnej (w zakresie usuwania nielegalnego graffiti), Straż Miejską Miasta Krakowa (w zakresie utworzenia i obsługi aplikacji), Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (w zakresie prowadzenia kampanii społecznej).

Równolegle Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie prowadził kampanię społeczną dotyczącą przedmiotowego zadania. W ramach kampanii społecznej organizowano pikniki promocyjne, na których rozdawano ulotki oraz gadżety promocyjne (koszulki, opaski odblaskowe, itp.).

 

Sprawozdanie z realizacji zadania

 

Ponadto, pod adresem www.bazgroly.krakow.pl została utworzona specjalna aplikacja, za pomocą której można zgłaszać nielegalne graffiti. Na podstawie sprawdzonych przez Straż Miejską Miasta Krakowa zgłoszeń, tworzy się baza wszystkich „bazgrołów” zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Docelowo na ww. stronie została utworzona zakładka informująca o rezultatach realizacji budżetu obywatelskiego.