Dokument archiwalny

Grudzień

23 grudnia 2014 r. - wtorek
w godzinach 16.00 -17.00
Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny,
31-869 Kraków, os. Dywizjonu 303 nr 34, tel. 12 647-61-64