Dokument archiwalny

Rafał KOMAREWICZ

 

Klub Radnych Przyjazny Kraków

 

Rafał KOMAREWICZ
Mandat z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego z okręgu wyborczego Nr 4 (ośmiomandatowego obejmującego Dzielnice VIII Dębniki, X Swoszowice, XI Podgórze Duchackie). Otrzymał 588 głosów.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego

 

Pracuje w Komisjach RMK:

- Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- Budżetowej

- Głównej

- Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej - Przewodniczący

 

 

 

 

 

 

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 


 

Pracował w komisjach:

 

- Rewizyjna

 

- Promocji i Turystyki