Dokument archiwalny

Arkady RZEGOCKI

 

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 

Arkady RZEGOCKI
Mandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego Nr 2 (pięciomandatowego obejmującego Dzielnice II Grzegórzki, III Prądnik Czerwony). Otrzymał 2765 głosów.

 

Zrzekł się mandatu radnego. Postanowienie Komisarza Wyborczego.

 

Pracuje w Komisjach RMK:

- Promocji i Turystyki

- Dialogu Obywatelskiego

- Edukacji

- Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - Przewodniczący Komisji

- Kultury i Ochrony Zabytków

 

 

 

 Przedstawiciel Rady Miasta Krakowa do Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego.

 

 

arkady.rzegocki@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 


Pracował w komisjach:

 

- Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady