Dokument archiwalny

Małgorzata POPŁAWSKA

 

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 

Małgorzata POPŁAWSKA
Mandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego Nr 1 (pięciomandatowego obejmującego Dzielnice I Stare Miasto, VI Bronowice, VII Zwierzyniec). Otrzymała 1539 głosów.

 

15 stycznia 2016 r. zrzekła się mandatu radnej.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 

Pracuje w Komisjach RMK:

- Mienia i Rozwoju Gospodarczego - Wiceprzewodnicząca komisji

- Budżetowej

- Infrastruktury

- Ekologii i Ochrony Powietrza

 

Absolwentka I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie. Ukończyła z wyróżnieniem filologię niemiecką na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Handel Zagraniczny na wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego. Biegle włada językiem niemieckim i angielskim. Ukończyła Studia Podyplomowe z Rachunkowości i Finansów w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.

 

Rodowita Krakowianka, od czasów studenckich zaangażowana w działalność społeczną. Była harcerką Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, animatorem w duszpasterstwie akademickim Beczka i analitykiem fundacji Dyplomacja i Polityka.

Od kilku lat zaangażowana w działalność polityczną, od 2014 roku przewodnicząca Forum Młody Prawa i Sprawiedliwości.

W wolnym czasie lubi grać na fortepianie, ukończyła Średnią Szkołę Muzyczną II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie w klasie fortepianu. Zapalona turystka.

W tej kadencji Rady Miasta chcę się skupić na:

-rozwiązaniu problemu parkowania w mieście (będę zabiegać o powstanie zintegrowanego systemu komunikacji miejskiej oraz o stworzenie sieci efektywnych połączeń między poszczególnymi dzielnicami miasta)

-inwestycjach w tereny zielone, rewitalizacji istniejących parków i terenów zielonych

-wsparciu inicjatyw lokalnych i obywatelskich ( bardzo ważna jest dla mnie w tym zakresie współpraca z Radami Dzielnic)

 

malgorzata.poplawska@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady


 

Pracowała w komisjach:

 

- Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych

 

- Kultury i Ochrony Zabytków - XXX/497/15