Dokument archiwalny

Aleksander MISZALSKI

 

Klub Radnych Platforma Obywatelska

 

Aleksander MISZALSKI
Mandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego Nr 1 (pięciomandatowego obejmującego Dzielnice I Stare Miasto, VI Bronowice, VII Zwierzyniec). Otrzymał 2268 głosów.

 

Pracuje w Komisjach RMK:

- Promocji i Turystyki - Przewodniczący Komisji

- Dialogu Obywatelskiego

- Infrastruktury

- Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

- Ekologii i Ochrony Powietrza

- ds. Zbadania Zmian Wprowadzonych w Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta KrakowaKomisja zakończyła działalność

 

Urodzony 7.08.1980 w Krakowie. Absolwent II L.O. im Jana III Sobieskiego w Krakowie. Ukończył trzy krakowskie uczelnie: Akademię Ekonomiczną – kierunek Stosunki Międzynarodowe, Uniwersytet Jagielloński – kierunek Socjologia oraz Akademię Wychowania Fizycznego – kierunek Turystyka i Rekreacja. Przygotowuje doktorat na temat rynku turystycznego w Krakowie, w swoim dorobku naukowym ma publikacje na ten temat. Biegle posługuje się językami angielskim oraz niemieckim .

 

Jest przedsiębiorcą - prowadzi firmę w branży turystycznej. Pełni również funkcję sekretarza Krakowskiej Izby Turystyki. Od 2011 roku jest radnym Dzielnicy I Stare Miasto. Członek Zarządu Małopolskich władz Platformy Obywatelskiej. Prywatnie interesuje się geografią, turystyką, sportem, ekonomią i polityką. Amatorsko uprawia piłkę nożną, narciarstwo i chodzi po górach. W wolnych chwilach oprócz uprawiania sportu podróżuje. Kawaler.

 

Główne cele w Radzie Miasta Krakowa:

- rewitalizacja terenów zielonych, nowe parki

- walka ze smogiem i ochrona środowiska

- wzrost funduszy na budżet obywatelski

- promocja Krakowa i rozwój turystyki przyjazdowej

- poprawa jakości i estetyki przestrzeni miejskiej

 

 

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 


Pracował w komisjach:

 

- Rewizyjnej