Józef JAŁOCHA

 

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 

Józef JAŁOCHA
Mandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego Nr 4 (ośmiomandatowego obejmującego Dzielnice VIII Dębniki, X Swoszowice, XI Podgórze Duchackie). Otrzymał 761 głosów.

 

Pracuje w Komisjach RMK:

- Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej - Wiceprzewodniczący Komisji

- Infrastruktury

- Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

- ds. Zbadania Zmian Wprowadzonych w Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa - Wiceprzewodniczący Komisji - Komisja zakończyła działalność - uchwała CVII/2741/18

 

 

 

 

 

 

 

jozef.jalocha@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 


Pracował w komisjach:

- Praworządności - LIV/1118/16

- Edukacji - LIV/1120/16

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady