Dokument archiwalny

Jerzy FRIEDIGER

 

Klub Radnych Przyjazny Kraków

 

 Jerzy FRIEDIGER
Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego z okręgu wyborczego Nr 2 (pięciomandatowego obejmującego Dzielnice II Grzegórzki, Dzielnice III Prądnik Czerwony). Otrzymał 1297 głosów.

 

Zrzekł się mandatu radnego. Postanowienie Komisarza Wyborczego.

 

Pracuje w Komisjach RMK:

- Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej - Przewodniczący Komisji

- Praworządności

- Kultury i Ochrony Zabytków

- Dyscyplinarnej

 

 

 

 

 

 

 

 

jerzy.friediger@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady