Uzasadnienie do uchwały Nr LXXIX/1177/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie przyznania Brązowego Medalu "Cracoviae Merenti" Profesorowi Stefanowi Dousie:

 

"Decyzją Kapituły Medalu „Cracoviae Merenti”, której przewodniczy Prezydent Miasta Krakowa z udziałem Metropolity Krakowskiego i Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, został złożony wniosek do Rady Miasta Krakowa o przyznanie profesorowi Stefanowi Dousie Brązowego Medalu „Cracoviae Merenti”.

Profesor Stefan Dousa od 35 lat jest przewodniczącym Rady Programowej Galerii Politechniki Krakowskiej, współzałożycielem „Fundacji Promocji Miasta Krakowa”, twórcą i organizatorem wielu wystaw krakowskich i zagranicznych w Galerii „Floriańska 20”. Jest członkiem współzałożycielem Panteonu Narodowego w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie oraz członkiem kapituły „Medalu szpitala św. Ludwika” i „Lauru Miasta Krakowa”.

Stefan Dousa urodził się 11 listopada 1945 r. w Będzinie. W latach 1964-1970 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Od 1971 r. pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Pracowni Rzeźby. W 1997 r. otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych.

Jego twórczość to rzeźba monumentalna, kameralna, medalierstwo, malarstwo witrażowe oraz grafika w technikach własnych. Rzeźby profesora Stefana Dousy wystawiane były dotąd na kilkudziesięciu wystawach krajowych i zagranicznych, także indywidualnych w Melbourne, Berlinie, Norymberdze, Heidelbergu, Mediolanie, Budapeszcie, Darmstadt, Florencji, Rzymie.

Wiele realizacji rzeźbiarskich profesora Stefana Dousy znajduje się na terenie Krakowa. Są to m.in.: „Krzyż Katyński - pomnik Ofiarom Komunizmu”, cmentarz Rakowicki (1995), pomnik „Obrońcom Krzyża w Nowej Hucie” (2007), pomnik Józefa Piłsudskiego (1996), pomnik Erazma Jerzmanowskiego w parku Erazma i Anny Jerzmanowskich (2010), pomnik Tadeusza Kościuszki, dziedziniec Politechniki Krakowskiej (2005), pomnik Krzyża Nowohuckiego (2007), popiersia: papieża Jana Pawła II, księdza Jerzego Popiełuszki, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Park miejski im. Doktora Henryka Jordana (2000), płaskorzeźba „Wielki głód na Ukrainie”, kościół greckokatolicki, ul. Wiślna (2009).

Szczególne miejsce w twórczości profesora Stefan Dousy mają dzieła o tematyce religijnej. Są wśród nich m.in. relikwiarze dla Sanktuarium św. Brata Alberta, św. Siostry Faustyny w Łagiewnikach oraz projekty i realizacje wnętrz sakralnych, m.in. kościoła pw. Ecce Homo sióstr Albertynek w Krakowie, rzeźby w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego na Woli Duchackiej. Autorstwa profesora Stefana Dousy jest Głaz papieski na krakowskich Błoniach, upamiętniający wizytę papieża Jana Pawła II (1997) oraz rzeźby „Archanioł” i „Ukrzyżowanie” na cmentarzu na Salwatorze.

W dorobku artystycznym profesora Stefana Dousy znajdują się liczne tablice pamiątkowe m.in.: „Wdzięczność mieszkańców Krakowa dla Ojca Świętego Jana Pawła II”, fasada Ratusza (2006), „Pamięci zamordowanym profesorom Uniwersytetu Jagiellońskiego”, „Na nieludzkiej ziemi - Sybiracy”, mur kościoła św. Idziego, „W hołdzie Zesłańcom Sybiru- Ofiarom Golgoty Wschodu” (2010), „Walczącym o Wolność i Niepodległość” (2010).

Jest twórcą licznych statuetek i medali przyznawanych przez instytucje, uniwersytety, stowarzyszenia. Są to m.in.: „500-lecie ołtarza Bazyliki Mariackiej”, „25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II” (2003), „400-lecie Klasztoru Kamedułów w Krakowie” (2004), „750-lecie lokacji Miasta Krakowa” (2007), statuetka ,, Złote Serce Marka Grechuty” (2008), „100-lecie kościoła św. Józefa” (2009), „Medal Fundacji Erazma i Anny Jerzmanowskich” przyznawany corocznie przez PAU od 2009 r., „Medal Stypendium Edukacyjnego im. Erazma i Anny Jerzmanowskich” przyznawany corocznie przez Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich od 2010 r., „Medal Zasłużony dla Prokocimia im. Erazma Jerzmanowskiego” przyznawany corocznie przez Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich od 2010 r., medal, statuetka ,, Jubileusz 100-lecia ZPAP Kraków” (2012).

Autorstwa profesora Stefana Dousy jest fontanna na Placu Szczepańskim.

Realizacje rzeźbiarskie profesora Stefana Dousy znajdują się w wielu miejscach na świecie. Najważniejsze z nich to: „Tajemnice Różańcowe – Radosne”, Częstochowa - Jasna Góra, „Chrystus Zmartwychwstały”, Adelsdorf - Niemcy (2004), „Pomnik Ofiar Stalinizmu”, Tarnów (2000), „Pomnik Ofiar Nazizmu i Komunizmu”, Kęty (2001), „Ptaki Nadziei” fontanna, Norymbergia (2005), „Przebaczenie- Pojednanie”, płaskorzeźba, Norymbergia,

„Solidarność – Małopolska”, płaskorzeźba, Gdańsk (1996), „Brat Albert”, płaskorzeźba, bazylika św. Piotra w Rzymie, „Tadeusz Kościuszko”, płaskorzeźba, Uniwersytet Detroit, Ołtarz Jana Pawła II i relikwiarz, Odessa (2011).

Za swoją pracę artystyczną profesor Stefan Dousa otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m. in: medal Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (2005), Złoty Krzyż Zasługi (2005), odznaczenie „Honorowy Strażak Rzeczpospolitej”, Złotą odznakę „Stowarzyszenie Wielkie Serce”, Oznakę Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych, Złoty medal Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy (2010), odznakę Honoris Gratia (2007), Srebrny Medal Towarzystwa „Labor Omnia Vincit” (2012), Brązowy medal “16 THE POLART ART. EXHIBITION” (2013)".