Gabriel Turowski, ur. 21 lutego 1929 roku na Podolu w Monasterzyskach - prof. zw. dr hab. nauk przyrodniczych UJ, specjalista z zakresu biotechnologii, immunogenetyk i immunolog kliniczny. Autor licznych prac naukowych (305), patentów (6) i dokumentacji biotechnologicznych (29), głównie dotyczących produkcji szczepionek i ubikwityn.

Ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1952 roku chemię i biologię; 12 lat pracował w Wytwórni Surowic i Szczepionek, 4 lata w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa oraz od 1970 roku w Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim, a następnie ponownie włączonej do Uniwersytetu Jagiellońskiego. W III Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej przez 22 lata prowadził Pracownię Immunologii Transplantacyjnej oraz samodzielną jednostkę, Zakład Immunologii Klinicznej Collegium Medicim UJ.

Uczestnik Środowiska Wujka ks. Karola Wojtyły - Papieża Jana Pawła II (1953-2005). Brał udział w niektórych podróżach Apostolskich Ojca Świętego do Afryki, na Daleki Wschód i na Alaskę oraz po Włoszech (Loreto, Bolonia). Otrzymał z rąk Bł. Jana Pawła II złoty medal III Roku Pontyfikatu za udział w zespole leczącego Ojca Świętego po zamachu na Jego życie 13 maja 1981 roku.

Był fundatorem Fundacji Szlaki Papieskie Jana Pawła II, a także zainicjował cykl sesji naukowych „Promieniowanie świętości Jana Pawła II". Do tej pory 214 razy spotykał się z wiernymi w kraju i poza granicami: Ukraina - Lwów, Buczacz, Słowacja - Stara Lubowla, Włochy - Rzym, Austria - Wiedeń; Niemcy - Dortmund, Węgry - Budapeszt, z młodzieżą, z grupami religijnymi, aby dawać świadectwo życia i świętości Bł. Jana Pawła II, a także Jego zmaganie się z cierpieniem.

Kawaler Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie (2002), publicysta i członek Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (2000). Autor licznych artykułów publicystycznych (245). Laureat specjalnej LVIII nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka „Za dokumentację pontyfikatu Jana Pawła II" (2005). Odznaczony złotą odznaką Honorową Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana" (2008 ). Laureat nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego - Ojca Rodziny „Za wszechstronną działalność na rzecz umacniania rodziny w Polsce" (2009). Laureat Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy „Bez światło-cienia" C.K. Norwid (2010). Odznaczony złotym orderem Gloria Locumtenentiae Polonicae Ordinis Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani (2011). W 2007 roku Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu przyznała status pokrzywdzonego. Jako „działający na szkodę władzy ludowej" nie był odznaczany przez PRL.

Profesor Gabriel Turowski jest autorem licznych (79) opracowań o Bł. Janie Pawle II.

Opracowania książkowe:

Zamach, czyli jak zło w dobro się obróciło
(2001, 2011),
Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu 1978-2005 (2005) - wyróżnienie Magazynu Literackiego Książki jako książka miesiąca maja oraz książka roku 2005,
Litania Narodu Polskiego (2004),
Leksykon polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych (2005, 2007, 2011),
Karol Wojtyła - Przyjaciel, Kardynał, Papież (2007) - I nagroda czytelników na Targach książki w Krakowie w 2007 roku;
Fatimski szlak w pontyfikacie Jana Pawła II (2008),
Biskup Karol Wojtyła, Pięćdziesięciolecie sakry biskupiej 1958-2008 (2008),
Współautor opracowania antologii pt. Europa zjednoczona w Chrystusie (2002, 2011).

 

Tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa został nadany Profesorowi Gabrielowi Turowskiemu podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 28 października 2011 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

W liście do Jubilata ks. Stanisław Kardynał Nagy napisał: "(...) Cieszę się naprawdę i gratuluję wyróżnienia jakim jest godność Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. To świetny wybór, boć przecież na horyzoncie tego naszego zamglonego miasta Pan Profesor świeci jako świadek Wielkiej i Świętej Postaci, ale i oddany syn Kościoła (...)" .