Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Pani Profesor Danucie Michałowskiej (2008):


„Z prośbą o nadanie Pani Profesor Danucie Michałowskiej Honorowego Obywatelstwa Miasta Krakowa zwrócił się do Rady Miasta Krakowski Oddział Związku Artystów Scen Polskich. W roku 2008 Związek Artystów Scen Polskich obchodzi 90. rocznicę swojego powstania, a Pani Profesor Danuta Michałowska obchodzi Jubileusz 85. urodzin. Krakowski Oddział ZASP-u chciałby połączyć te dwa wydarzenia w Międzynarodowym Dniu Teatru, 27 marca 2008 roku.

Przewodnicząca RMK Małgorzata Radwan-Ballada - zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały Nr XX/172/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa - Komisji Głównej RMK wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Pani Profesor Danucie Michałowskiej.

Urodzona w 1923 roku w Krakowie, aktorka, reżyser i pedagog - wielka Dama Polskiego Teatru - jest związana z naszym miastem przez całe swoje życie. W 1940 roku rozpoczęła pracę pod kierunkiem Juliusza Osterwy, grała też ze Stefanem Jaraczem. Kiedy rok później powstał konspiracyjny Teatr Rapsodyczny Mieczysława Kotlarczyka została filarem jego zespołu. Tam poznała Karola Wojtyłę - późniejszego Papieża Jana Pawła II - z którym pozostawała w wielkiej przyjaźni, aż do Jego śmierci. Była jedną z pierwszych interpretatorek Jego poezji.

W 1953 roku, po likwidacji Teatru Rapsodycznego, pracowała w Teatrze Starym, zaś po reaktywowaniu Teatru Rapsodycznego powróciła do zespołu. Po powtórnej likwidacji tegoż Teatru, w 1961 roku, rozpoczęła pracę w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, zostając w 1980 roku profesorem, a w latach 1981-1984 rektorem tej uczelni.

Wiedzę swą przekazywała najlepszym przez 43 lata, między innymi: Olgierdowi Łukaszewiczowi, Wojciechowi Pszoniakowi, Janowi Fryczowi, Krzysztofowi Globiszowi. Uczyła około 900. aktorów.

Założyła Teatr Jednego Aktora, który po wyborze Papieża, przekształciła w Teatr Godziny Słowa. Z teatrem tym występowała w całej Polsce i wielu kraju świata.

Opublikowała pracę O podstawach polskiej wymowy scenicznej, napisała też i wydała kilka książek, m.in.: Pamięć nie zawsze święta. Wspomnienia, Karol Wojtyła, artysta - kapłan, Trzeba dać świadectw, Mówić wierszem.

Jest laureatką wielu nagród, w tym Nagrody Wojewody Krakowskiego w dziedzinie kultury, w 1991 i 1992 roku. W 1997 otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Komisja Główna zwraca się do Rady Miasta Krakowa - zgodnie z § 4 ust. 4 Statutu Miasta Krakowa - o nadanie tego najwyższego wyróżnienia Miasta Krakowa Pani Profesor Danucie Michałowskiej".


Tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa został wręczony  Pani Profesor Danucie Michałowskiej 16 kwietnia 2008 roku podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.