Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Księdzu Pułkownikowi Adamowi Franciszkowi Studzińskiemu (1999):


„Ksiądz pułkownik Adam Franciszek Studziński całe życie poświęcił Bogu i Polsce. Urodził się 2 czerwca 1911 roku w Strzemieniu w powiecie żółkiewskim. Z Krakowem związany jest od roku 1928, od chwili wstąpienia do nowicjatu u Ojców Dominikanów. Tu zastał go wybuch II wojny światowej. Szlakiem tułaczym, towarzysząc polskim żołnierzom przemierzył Węgry, Jugosławię, Grecję, Turcję, Palestynę, Irak, Italię. Pod Monte Cassino jest z żołnierzami na pierwszej linii, niesie walczącym nie tylko pociechę duchową, lecz także nosze, bandaże i manierki z rumem. Modlitwą i dobrym słowem wspomaga wielu rannych. Odwaga i ofiarność zostaje nagrodzona Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych. Po wojnie wraca do Ojczyzny i Krakowa. Dzieli los wielu tysięcy Polaków, zostaje uwięziony i skazany. W więzieniu nie traci ducha. Spowiada współwięźniów i udziela absolucji „wypukując" słowa w ścianę dzielącą cele. Po wyjściu na wolność wraca do kapłańskich obowiązków. Od roku 1956, gdy tylko stało się to możliwe, wyjeżdża na Wschód, nieść modlitwę i nadzieję ludziom, którzy pozostali za jałtańskim kordonem.

Mimo rozlicznych zajęć studiuje na krakowskiej ASP. W roku 1970 kończy studia z zakresu konserwacji. Zdobytą wiedzą służy zgromadzeniu i krakowskim zabytkom. Przez wszystkie lata powojenne stara się pracować z kombatantami i dla kombatantów. Przypomina światu polskie wojenne zasługi i broni polskiego żołnierza przed oszczercami. Od roku 1961 ksiądz Adam pracuje także z młodzieżą harcerską.

To dzięki Księdzu Adamowi Studzińskiemu w murach krakowskiego klasztoru Ojców Dominikanów znajdowali schronienie, dobre słowo i mądrą radę wszyscy potrzebujący. Przychodzili tam ostatni legioniści, żołnierze II Rzeczypospolitej, partyzanci, kresowiacy, harcerze i wszyscy pragnący czegoś więcej, niż ofiarowała im otaczająca ich rzeczywistość. Każdy mieszkaniec Krakowa, dla którego słowa Wolność i Niepodległość nie są pustym frazesem, zna Ojca Adama. Nadanie Mu Honorowego Obywatelstwa będzie potwierdzeniem wyjątkowej roli, jaką odgrywa On w naszym mieście".Tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa został nadany Księdzu Pułkownikowi Adamowi Studzińskiemu podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 5 czerwca 1999 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.