Polityka rowerowa Miasta Krakowa

 

 

Zapraszamy na stronę internetową poświeconą tematyce rowerowej w Krakowie, na której znajdziemy m.in.:

  

- mapy z trasami rowerowymi,

- audyty rowerowe,

- protokoły z posiedzeń Zespołu Zadaniowego ds. Polityki Rowerowej.

 

 

- Kraków na rowerze - folder do pobrania