Wydział Skarbu Miasta


  • WYKAZY W ZAKRESIE ZADAŃ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, udzielono pomocy publicznej:

- w roku 2018

- w roku 2017

- w roku 2016

- w roku 2015

- w roku 2014

- w roku 2013

- w roku 2012

- w roku 2011

- w roku 2010 (od 2010 r. wg formy wykazu sprecyzowanej w zarządzeniu PMK nr 1831/2010 z dnia 28 lipca 2010 r.)

- w roku 2009 (wg formy wykazu sprecyzowanej w zarządzeniu PMK nr 1200/2007 z dnia 31 maja 2007 r.)

- w roku 2008 (wg formy wykazu sprecyzowanej w zarządzeniu PMK nr 1200/2007 z dnia 31 maja 2007 r.)

- w roku 2007

- w roku 2006


  • WYKAZY W ZAKRESIE ZADAŃ SKARBU PAŃSTWA

Wykazy ilości i wartości udzielonych ulg (wg formy wykazu sprecyzowanej w piśmie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.IV.3150-6-10 z dnia 27.05.2010 r. skierownym do Starostw Powiatowych):

 - w 2019 roku

 - w II półroczu 2017 roku

 - w I półroczu 2017 roku

-w II półroczu 2016 roku 

- w I półroczu 2016 roku

- w II półroczu 2015 roku

- w I półroczu 2015 roku

- w II półroczu 2014 roku

- w I półroczu 2014 roku

- w II półroczu 2013 roku

- w I półroczu 2013 roku

- w II półroczu 2012 roku

- w I półroczu 2012 roku

- w II półroczu 2011 roku

- w I półroczu 2011 roku

- w I półroczu 2010 roku

- w II półroczu 2010 roku