Związek Gmin JurajskichZwiązek Gmin Jurajskich jest stowarzyszeniem gmin leżących na Wyżynie Krakowsko–Częstochowskiej, na obszarze dwóch województw: małopolskiego i śląskiego.

Związek powstał w 1991 roku. Zakładało go 15 gmin. Obecnie do Związku należy 38 gmin: Alwernia, Babice, Bolesław, Bukowno, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gołcza, Iwanowice, Janów, Jerzmanowice-Przeginia, Klucze, Koziegłowy, Kraków, Kroczyce, Krzeszowice, Lelów, Łazy, Michałowice, Mstów, Niegowa, Ogrodzieniec, Olkusz, Olsztyn, Pilica, Poraj, Poręba, Przyrów, Siewierz, Skała, Sławków, Sułoszowa, Trzebinia, Trzyciąż, Wielka Wieś, Włodowice, Zabierzów, Zawiercie, Zielonki, Żarki i Żarnowiec.

Celem Związku Gmin Jurajskich jest gospodarczy i kulturowy rozwój gmin – członków Związku, ochrona walorów krajobrazowych i przyrodniczych Jury, turystyczne promowanie jej terenów, współpraca z Ojcowskim Parkiem Narodowym oraz Jurajskimi Parkami Krajobrazowymi m.in.: Dolinki Krakowskie, Park Krajobrazowy Bielańsko-Tyniecki (Lasek Wolski w Krakowie) czy Park Krajobrazowy Orlich Gniazd.

Uchwałą Nr CXI/736/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 1994 roku Gmina Kraków przystąpiła do Związku Gmin Jurajskich.

Przedstawicielem Krakowa w Związku Gmin Jurajskich jest Katarzyna Gądek, Zastępca Dyrektora Wydziału ds.Turystyki.

 

Składka członkowska Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 wynosi 49.279,77 zł

 

Zarządzenie w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2019 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Związku Gmin Jurajskich