Związek Miast Polskich

 Związek Miast Polskich jest organizacją o bogatych międzywojennych tradycjach. W latach 1917-1939 Związek mógł poszczycić się wieloma osiągnięciami na polu lobbingu legislacyjnego, promocji gospodarczej i kulturalnej miast.

Inicjatywa odtworzenia Związku pojawiła się w 1990 roku, po pierwszych po wojnie wolnych samorządowych wyborach (27 maja 1990 r.). Rady blisko 60 miast podjęły, w ciągu kilku miesięcy, uchwały o przystąpieniu do Związku Miast Polskich.

W październiku 1990 roku Gmina Kraków zadeklarowała wolę przystąpienia do powstającego Związku Miast Polskich - Uchwała Nr IX/57/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 października 1990 roku w sprawie przystąpienia Krakowa do Związku Miast Polskich. W styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu, statutowej siedzibie Związku, Kongres Restytucyjny Związku Miast Polskich.

Obecnie do Związku Miast Polskich należy ponad 300 miast i miasteczek, w których zamieszkuje ponad 70% ludności Polski.

Siedzibą Związku Miast Polskich jest Poznań. Biuro Związku mieści się przy ul. Roboczej 46A, 61-517 Poznań, tel. 61 633 50 50, fax 61 633 50 60, e-mail: biuro@zmp.poznan.pl; www.miasta-polskie.pl . Dyrektorem Biura ZMP jest Andrzej Porawski.

Organem stanowiącym Związku Miast Polskich jest jego Zgromadzenie Ogólne. Prezesem Zarządu Związku jest Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Gliwic. Wiceprezesem Zarządu Związku jest Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa.


Największym projektem badawczym jest System Analiz Samorządowych (SAS), który od 1999 roku monitoruje najważniejsze dziedziny życia publicznego w miastach członkowskich: pomoc społeczną, oświatę, kulturę i transport.

Związek Miast Polskich jest członkiem Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), skupiającej 45 organizacji gmin, powiatów i regionów z 31 krajów Europy, gdzie współpracuje z wieloma organizacjami zagranicznymi. ZMP ma także swoich przedstawicieli w Komitecie Regionów UE i w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE), który jest samorządową instytucją konsultacyjną przy Radzie Europy.

Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, 7 grudnia 2015 r. w Paryżu został wybrany współprezydentem Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR).Składka członkowska Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 wynosi 166.733,29 zł.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2019 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Związku Miast Polskich

 

Przedstawiciele Krakowa w komisjach Związku Miast Polskich:

 

1.    Komisja Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast – Pan Janusz Moskwa, Dyrektor Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji, oraz Pani Katarzyna Wysocka, Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

2.    Komisja Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej – Pani Maria Kolińska, Dyrektor Wydziału Geodezji,

3.    Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Przestrzennej – Pan Andrzej Poznański, p.o. Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa oraz Pani Bożena Kaczmarska-Michniak, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego,

4.    Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Pan Wacław Skubida, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej,

5.    Komisja Administracji – Pan Piotr Bukowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru, oraz Pani Barbara Skrabacz-Matusik, Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru,

6.    Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Pan Jerzy Mądrzyk, Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa, oraz Pan Bogdan Klimek, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

7.    Komisja Edukacji – Pani Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa,

8.    Komisja Kultury – Pani Katarzyna Olesiak, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

9.    Komisja Turystyki – Pani Katarzyna Gądek, Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Turystyki,

10.  Komisja Sportu – Pan Janusz Kozioł, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej; Pani Barbara Mikołajczyk, Dyrektor Wydziału Sportu; oraz Pan Krzysztof Kowal, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej,

11.  Komisja Polityki Społecznej – Pan Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa; Pan Jan Żądło, Dyrektor Krakowskiego Centrum Świadczeń, oraz Pani Elżbieta Kois-Żurek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

12.  Komisja Finansów – Pani Małgorzata Okarmus, Skarbnik Miasta Krakowa

13.  Komisja Partnerstwa i Dialogu – Pan Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa; Pan Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa; Pani Katarzyna Wysocka, Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji; Pani Elżbieta Kois-Żurek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, oraz Pan Mateusz Płoskonka, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

14.  Komisja Transportu – Pan Łukasz Franek, Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego

15.  Komisja Polityki Europejskiej i Spraw Zagranicznych – Pan Janusz Moskwa, Dyrektor Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji

16.  Komisja Gospodarki Nieruchomościami – Pani Marta Witkowicz, Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta.