Unia Metropolii PolskichUnia Metropolii Polskich powstała w Krakowie 11 października 1990 roku z woli prezydentów miast: Gdańska, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia, jako forum solidarności władz metropolitalnych w działaniach zmierzających do sieciowego powiązania miast postkomunistycznych z demokratycznymi miastami Europy i świata. Początkowo UMP działała w formie konwentu prezydentów miast.  

W 1993 roku Unia Metropolii Polskich zarejestrowała się jako fundacja miast i została jednym z inicjatorów utworzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, której stronę samorządową współtworzy razem z Unią Miasteczek Polskich, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Związkiem Województw RP.

W 1994 roku Rada Miasta Krakowa wyraziła wolę przystąpienia Gminy Kraków do Unii Metropolii Polskich - Uchwała Nr CXI/737/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 1994 roku w sprawie przyjęcia tytułu Honorowego Fundatora Fundacji „Unia Metropolii Polskich”. 

W Unii współdziała dwanaście miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław. Wszystkie miasta są również członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Eurocities, zrzeszającego wielkie miasta europejskie.

Składka członkowska na 2019 rok wynosi 132.000 zł

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2019 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Unii Metropolii Polskich

 

Reprezentanci Krakowa w komisjach Unii Metropolii Polskich:

 

1.    Komisja Skarbników Miast UMP – Pani Małgorzata Okarmus, Skarbnik Miasta Krakowa

2.    Komisja Sekretarzy Miast UMP – Pan Antoni Fryczek, Sekretarz Miasta Krakowa

3.    Komisja UMP ds. Europejskich – Pan Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

4.    Komisja UMP ds. Edukacji i Mediów – Pani Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa (w zakresie edukacji); Pan Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa (w zakresie mediów),

5.    Komisja UMP ds. Urbanistyki – Pan Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

6.    Komisja UMP ds. Biznesu i Wiedzy – Pan Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

7.    Komisja UMP ds. Obywateli Miast – Pan Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa,

8.    Komisja UMP ds. Społecznych – Pan Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa,

9.    Komisja UMP ds. Kultury i Sportu – Pani Katarzyna Olesiak, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w zakresie kultury); Pani Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa (w zakresie sportu),

10.  Komisja UMP ds. Osiedleńczych  – Pan Bogusław Kośmider, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

11.  Komisja UMP ds. Bezpieczeństwa – Pan Antoni Fryczek, Sekretarz Miasta Krakowa

12.  Komisja UMP ds. Środowiska – Pan Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

13.  Zespół Koordynacyjny UMP ds. projektu ADAPTCITY – Pan Andrzej Łazęcki, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-02-21 16:07:27
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2018-12-27 09:49:15
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2018-03-27 16:32:10
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2017-02-06 15:30:00
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2016-02-23 15:00:36
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2015-11-12 09:30:21
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2015-03-25 09:31:52
IZABELA HAUPT
 Edycja
2015-03-13 07:52:27
IZABELA HAUPT
 Edycja
2014-02-13 12:01:42
KINGA STOSZEK
 Edycja
2013-08-22 14:23:00
JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
 Edycja