Pozyskiwanie terenów i wypłata odszkodowań za przejęte mienie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.


Zakres rzeczowy zadania obejmuje nabywanie nowych nieruchomości, m.in. niezbędnych na cele realizacji zadań inwestycyjnych objętych planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w tym: nabywanie nieruchomości do zasobu Miasta pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta w drodze zamian; realizację wniosków o wypłatę odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, wypłatę odszkodowań wynikających z wyroków sądowych i wypłatę odszkodowań na podstawie umów zawartych w trybie art. 98 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi wypłacane na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa wydanych w trybie art. 73 ust.2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz.872 z późn. zm.) i w trybie art. 98 w/w.

 

Sprawozdania:

 

ZA ROK 2018  

ZA ROK 2017

ZA ROK 2016

ZA ROK 2015

ZA ROK 2014

ZA ROK 2013

ZA ROK 2012

ZA ROK 2011

ZA ROK 2010

ZA ROK 2009

ZA ROK 2008

ZA ROK 2007

ZA ROK 2006

ZA ROK 2005