BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 165

O NAS


Przedszkole nr 165 powstało w 1980r., posiada status przedszkola publicznego prowadzącego działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku 3-6 lat. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty, organem prowadzącym jest miasto Kraków.
Obiekt położony jest na osiedlu mieszkaniowym Biały Prądnik w dzielnicy Krowodrza, w miejscu spokojnym i odległym od miejskiego hałasu.

INFORMACJE O BUDYNKU:

ROK BUDOWY: 1980

KUBATURA: 4103 m3

WARTOŚĆ: 483, 250, 56 (brutto)

INFORMACJE O GRUNTACH: 

POWIERZCHNIA DZIAŁKI: 323

OBRĘB: 42 KROWODRZA

POWIERZCHNIA DZIAŁKI: 0, 4871ha

WARTOŚĆ POZOSTAŁEGO WYPOSAŻENIA: 167,018,43

 

W przedszkolu znajdują się cztery duże sale dydaktyczne, przestronne, jasne i estetyczne, wyposażone w sprzęt dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci. Ponadto w budynku znajduje się pracownia plastyczna oraz sala do nauki języka angielskiego.Od strony południowej znajduje się duży ogród otoczony zielenią, a w nim huśtawki, zjeżdżalnie, przeplotnie, piaskownice.
W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna wspomagana przez personel administracyjno-obsługowy.

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • zabawy i zajęcia prowadzone w grupach zgodnie z podstawą programową MEN
 • realizację programu adaptacyjnego dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną
 • opiekę psychologa i logopedy
 • naukę języka angielskiego
 • zajęcia rytmiczne
 • kurs tańca towarzyskiego
 • naukę religii
 • gimnastykę korekcyjną

Stwarzamy warunki do:

 • twórczego myślenia i działania
 • rozwijania wyobraźni
 • ekspresji twórczej
 • nauki samodzielności w myśleniu i działaniu
 • kształtowania umiejętności społecznych
 • pobudzania ciekawości poznawczej
 • kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i formami teatralnymi
 • rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań

Organizujemy:

 • uroczystości i spotkania związane ze świętami oraz tradycjami
 • wycieczki oraz wyjścia o charakterze kulturalnym
 • spotkania z ciekawymi ludźmi