Dokument archiwalny

Barbara Mirek-Mikuła


Powołana w skład Rady Miasta 6 grudnia 2006 roku (po złożeniu mandatu przez Pana Jacka Majchrowskiego) - uchwała II/6/06 RMK.

 

Mandat z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego, z okręgu wyborczego nr 4 (ośmiomandatowego) obejmującego Dzielnicę VIII Dębniki, Dzielnicę IX Łagiewniki - Borek Fałęcki, Dzielnicę X Swoszowice i Dzielnicę XI Podgórze Duchackie. Otrzymała 886 głosów.
Jest Radną Miasta od 1990 roku. Założycielka Fundacji Rozwoju Osiedli Peryferyjnych Krakowa "FROPER" i Ruchu Inicjatyw Osiedlowych "RIO". Współtwórca programu "Lokalne inicjatywy inwestycyjne - Lii". Inicjatorka "Gminnego programu budowy sal gimnastycznych lekkich konstrukcji przy szkołach krakowskich". Przewodnicząca prezydenckiego zespołu zadaniowego ds. przygotowania i realizacji inwestycji pn. "Tor kajakarstwa górskiego przy stopniu wodnym Kościuszko - ul. Kolna". Za pracę dla Krakowa odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w marcu 2010 roku medalem "Honoris Gratia" przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Podczas kadencji:
Wchodzi w skład Rady Programowej Obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem oraz 100-lecia odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. - uchwała XXXVIII/480/08 RMK.

Wchodzi w skład Rady Programowej Obchodów rocznicy 60-lecia powstania Nowej Huty. - uchwała XLIV/551/08 RMK.

Pracuje w Komisjach RMK:


Dyżury


adres e-mail: Barbara.Mirek-Mikula@rmk.krakow.pl


Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe