Dokument archiwalny

Grażyna Fijałkowska

Klub Radnych Platforma ObywatelskaMandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr 5 (sześciomandatowego) obejmującego Dzielnicę XII Bieżanów - Prokocim i Dzielnicę XIII Podgórze. Otrzymała 1834 głosy. Radną miejską i dzielnicową jest już trzecią kadencję. Jest nauczycielem dyplomowanym, ukończyła cztery kierunki studiów podyplomowych:biologię, chemię, przyrodę oraz Nowoczesne  Zarządzanie i Kierowanie Szkołą. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. E. i A. Jerzmanowskich. Mieszka w Starym Prokocimiu. Ma dwoje dorosłych dzieci: córkę Anię i syna marka. Jest autorką "Ćwiczeń do biologii do kl. VI", "Miejsca pamięci narodowej na terenie Podgórza", "Zespół pałacowo-parkowy im. Erazma Jerzmanowskiego".
"Najbardziej zależy mi na tym, aby peryferyjna dzielnica, w której mieszkam, była bezpieczna i piękna, a poprzez nowe inwestycje sportowe i kulturalne bardziej atrakcyjna dla mieszkańców".

Podczas kadencji...
od 5 października 2009 r. - Wiceprzewodnicząca Klubu PO RP RMK.

Wchodzi w skład Rady Programowej Obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem oraz 100-lecia odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. - uchwała nr XXXVIII/480/08 RMK.

Pracuje w Komisjach RMK:


oraz:
- w Radzie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim pracuje w  Komisjach: Edukacji, Zagospodarowania oraz Informacji.
- od 14 lutego 2007 roku - wchodzi w sklad Rady Programowej Obchodów 750-lecia lokacji Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.


Dyżury

adres e-mail: Grazyna.Fijalkowska@rmk.krakow.pl


Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa