Dokument archiwalny

Tadeusz TrzmielMandat z listy wyborczej KWW Jacka Majchrowskiego z okręgu wyborczego nr 5 (sześciomandatowego) obejmującego Dzielnicę XII Bieżanów - Prokocim i Dzielnicę XIII Podgórze. Otrzymał 1376 głosów.

Mandat radnego wygasł 6 grudnia 2006 roku, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu - Uchwała Nr II/7/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2006 roku.