Dokument archiwalny

Jacek MajchrowskiMandat z listy wyborczej KWW Jacka Majchrowskiego z okręgu wyborczego nr 4 (ośmiomandatowego) obejmującego Dzielnicę VIII Dębniki, Dzielnicę IX Łagiewniki - Borek Fałęcki, Dzielnicę X Swoszowice i Dzielnicę XI Podgórze Duchackie. Otrzymał 4164 głosów.

Mandat radnego wygasł w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu 27 listopada 2006 roku. Uchwała Nr I/5/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 listopada 2006 roku.