Dokument archiwalny

Jerzy Woźniakiewicz

Klub Radnych Platforma ObywatelskaMandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr 6 (sześciomandatowego) obejmującego Dzielnicę XIV Czyżyny, Dzielnicę XV Mistrzejowice i Dzielnicę XVII Wzgórza Krzesławickie. Otrzymał 1658 głosów.

Ma 32 lata. Magister politologii i nauk społecznych, pracuje w Biurze Prasowym Urzędu Miasta Krakowa (urlop bezpłatny na czas kadencji). Już czwartą kadencję pracuje także w Radzie Dzielnicy XIV Czyżyny, w tym drugą kadencję jako Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy.
Podczas studiów działał w uczelnianych i regionalnych władzach Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS). Był też dziennikarzem, i redaktorem naczelnym wydawanej na uczelni gazety.
W połowie lat '90 kierował krakowskim, a następnie małopolskim Związkiem Strzeleckim "Strzelec".
W 1997 r. ukończył z wyróżnieniem Letnią Szkołę Młodych Liderów Społecznych i Politycznych prof. Zbigniewa Pełczyńskiego.
Interesuje się fotografią, informatyką oraz historią II RP. Jeździ terenowym UAZ-em i skacze na spadochronie.
Ma dwóch braci. Jest żonaty, ma dwóch synów - dwuletniego Adasia oraz urodzonego w styczniu 2007 r. Antoniego. Od 25 lat mieszka na osiedlu Dywizjonu 303.


Podczas kadencji...
od 5 października 2009 r. - Wiceprzewodniczący Klubu PO RP RMK.

od 20 marca 2008 r. - członek Zespołu Zadaniowego do spraw koordynacji prac nad realizacją projektu Informatycznej Obsługi Rady Miasta Krakowa e-Rada. - Zarządzenie nr 559/2008 Prezydenta Miasta Krakowa.

Wchodzi w skład Rady Programowej Obchodów rocznicy 60-lecia powstania Nowej Huty - uchwała  XLIV/551/08 RMK.

Pracuje w Komisjach RMK:


oraz:

- od 14 lutego 2007 roku - jest przedstawicielem Rady Miasta Krakowa w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa.


Dyżury

adres e-mail: Jerzy.Wozniakiewicz@rmk.krakow.pl

strona www - www.wozniakiewicz.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa