Dokument archiwalny

Krzysztof Sułowski


 

 

Mandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego nr 4 (ośmiomandatowego) obejmującego Dzielnicę VIII Dębniki, Dzielnicę IX Łagiewniki - Borek Fałęcki, Dzielnicę X Swoszowice i Dzielnicę XI Podgórze Duchackie. Otrzymał 2007 głosów.


Podczas kadencji...
Komisja dyscyplinarna II instancji orzekająca w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych mianowanych - uchwała VI/70/07 RMK. Komisja zakończyła działalnośc - uchwała LXIV/826/09 RMK.

Pracuje w Komisjach RMK:

oraz:

- od 14 lutego 2007 roku - wchodzi w skład komisji dyscyplinarnej II instancji orzekającej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych mianowanych,

- od 23 kwietnia 2007 r. członek Kapituły opiniującej kandydatury do honorowego tytułu " Przyjaciela Sportu A.D.2006.


Dyżury

adres e-mail: Krzysztof.Sulowski@rmk.krakow.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa