Dokument archiwalny

Paweł Sularz
Mandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr 2 (siedmiomandatowego) obejmującego Dzielnicę III Prądnik Czerwony i Dzielnicę IV Prądnik Biały. Otrzymał 5662 głosów.


Podczas kadencji...

Klub Radnych Platforma Obywatelska  - Przewodniczący Klubu - w dniu 3 czerwca 2009 r. Klub PO RP przyjął rezygnację Pawła Sularza z funkcji przewodniczącego Klubu PO RP RMK - uchwała nr 1 Klubu Radnych PO RP RMK.
Z dniem 1 lipca 2009 r. skreślony z listy członków Klubu Platformy Obywatelskiej.

Pracuje w Komisjach RMK:

- od 25 kwietnia 2007 roku - Członek Zespołu ds. opracowania zmian w uchwale nr CV/1061/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2006-2010" oraz w uchwale nr XXVIII/239/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm. ).


Dyżury


adres e-mail: Pawel.Sularz@rmk.krakow.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa