Dokument archiwalny

Marta Patena

Klub Radnych Platforma ObywatelskaMandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr 3 (pięciomandatowego) obejmującego Dzielnicę V Krowodrza, Dzielnicę VI Bronowice i Dzielnicę VII Zwierzyniec. Otrzymała 3250 głosów.


Podczas kadencji...

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa - uchwała XXIV/315/07 RMK.
do 7 listopada 2007 r. - Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych Platforma Obywatelska


Pracuje w Komisjach RMK:

oraz :

- od 24 stycznia 2007r. - uczestniczy w pracach Komitetu Organizacyjnego XIII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków "8 Wspaniałych".
- Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem oraz 100-lecia odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. - uchwała XXXVIII/480/08 RMK.


Dyżury

adres e-mail: Marta.Patena@rmk.krakow.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa